UTC :
จังหวัดสงขลา

Partly cloudy with
isolated thundershowers
Southeasterly winds 10-30 km./hr.
Wave below 1 meter.

Maximum temperature 33 °C.
Minimum temperature 26 °C.


นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 10 เมษายน 2562
ศอ.ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Post Date: 9 เมษายน 2562
ศอ.ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Post Date: 9 เมษายน 2562
ศอ.ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
Post Date: 7 เมษายน 2562
ศอ.ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
Post Date: 6 เมษายน 2562
ศอ. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนสิ่งของให้กับกาชาดสงขลา
Post Date: 4 เมษายน 2562
ศอ.ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
Post Date: 3 เมษายน 2562
ศอ.ร่วมเกมยิงปลาpantip | อาวุธเกมยิงปลา | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | ทดลองเล่นเกมยิงปลาวันข้าราชการพลเรือน
Post Date: 2 เมษายน 2562
ศอ.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Post Date: 29 มีนาคม 2562
ศอ.เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
Post Date: 21 มีนาคม 2562


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 tearsmilo.com All rights reserved.